Cookie Consent by TermsFeed

Verslo žinių knygų klubas

Čia ne reklama, o veikiau atvirkščiai. Gavau spam`o, kad užsiregistruoji www.vz.lt/knygos ir gauni vieną knygą nemokamai. Aišku, kad ten papildmų sąlygų yra, bet jei protingai daryti, tai ta knyga man nieko nekainuotų. Užsiregistravau ir po dienos gavau štai tokį laišką:

 

Laba diena,

Informuojame, kad negalime patvirtinti Jūsų " Verslo žinių" knygų klubo nariu, kadangi nenurodėte asmens kodo rekvizito bei nepažymėjote, jog sutinkate su klubo taisyklėmis.
Tai padaryti galite internete www.vz.lt/knygos prisijungę su savo vartotojo vardu bei slaptažodžiu ir paspaudę- keisti duomenis.

 

Aš tikrai pažymėjau, kad sutinku su taisyklėmis. Taip pat žinau, kad teisme greičiausiai tai negaliotų. Bet jei jau reikalauja asmens kodo (nors man leido užsiregistruoti be jo), tai nutariau pažaisti iki galo. Nuėjauį www.ada.lt ir palikau užklausimą ar jie teisėtai reikalauja mano asmens kodo. Vakar gavau tokį atsakymą:

 

Laba diena,

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nėra įgaliota aiškinti įstatymų normų, todėl galime išreikšti tik savo nuomonę Jūsų pateiktais klausimais.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; Žin., 2003, Nr. 15-597) (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad asmens duomenys turi būti renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais. Vadovaujantis šia Įstatymo nuostata, asmens duomenys gali būti tvarkomi tik, jeigu duomenų valdytojas tvarko ar ketina tvarkyti asmens duomenis iš anksto numatytais teisėtais tikslais. Iš Jūsų paklausimo nėra aišku, kokiu tikslu duomenų valdytojui, t.y., www.vz.lt/knygos, yra reikalingas Jūsų asmens kodas.

Pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktą, asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti, t.y. asmens duomenų gali būti tvarkoma tik tiek, kiek jų būtina tvarkymo tikslui pasiekti. Vadovaujantis šia Įstatymo nuostata, duomenų valdytojas neturėtų tvarkyti perteklinių asmens duomenų.

Pagal Įstatymo 7 straipsnio 2 dalį naudoti asmens kodą tvarkant asmens duomenis galima tik gavus duomenų subjekto sutikimą. Be duomenų subjekto sutikimo asmens kodą galima naudoti tik Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais, t.y.,:

1) jei tokia teisė yra nustatyta šiame ir kituose įstatymuose;

2) atliekant mokslinį arba statistinį tyrimą Įstatymo 12 ir 13 straipsniuose nustatytais atvejais;

3) valstybės registruose ir informacinėse sistemose, jeigu jie yra įteisinti teisės aktų nustatyta tvarka;

4) juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su paskolų teikimu ir skolų išieškojimu, draudimu ar nuomos verslu, taip pat sveikatos apsaugos ir socialinio draudimo bei kitų socialinės globos institucijų ir švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veikloje bei įstatymų nustatytais atvejais tvarkant įslaptintus duomenis.

Duomenų valdytojas, tvarkantis asmens duomenis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Įstatymo reikalavimų. Duomenų valdytojas, turėtų nurodyti pagrindą, kuriuos remiantis jam yra reikalingas asmens kodas. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, manome, kad asmens kodą galima tvarkyti, jeigu koks nors įstatymas numato tokią teisę. Priešingu atveju, asmens kodą galima tvarkyti tik turint duomenų subjekto sutikimą.

Informuojame, kad vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 11 dalimi, subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo turi teisinę galią tik tuomet, kai jis yra savanoriškas ir kuomet yra aiškiai išreikšta subjekto valia dėl jo asmens duomenų tvarkymo jam žinomu tikslu. Atsižvelgiant į tai, sutikimo nedavimas neturėtų sąlygoti neigiamų pasekmių subjektui, todėl, jei įstatymas nenumato duomenų valdytojui teisės tvarkyti asmens kodą, nedavus sutikimo neturėtų būti atsisakoma suteikti paslaugas.

 

Taigi, jie kaip ir negali man atsisakyt. PErsiunčiau šį laišką jiems ir parašiau, kad jie privalo mane užregistruoti. Jei tai atsisakys padaryti, būsiu priverstas kreiptis į atitinkamas instancijas. Rašiau ne todėl, kad man tos knygos mirtinai reikia, bet šiaip. Pasidarė įdomu ar teisybė nugalės. Gal būčiau patingėjęs toliau kreiptis, o gal ir ne. :)  Štai kokį atsakymą gavau:

 

Laba diena,

Dėkojame už išsamų atsakymą.
Jūsų narystė "Verslo žinių" Knygų klube patvirtinta. 

 

Na štai kaip viskas paprasta  :) 

Palikite komentarąKomentarai
 • nuo

  Atsiųsk man knygą :)

 • Vytenis ( http://xp.ghost.lt )

  o ko ten registruotis, pirma mintis tokia atėjo, bet po to pagalvojau, o kam? Va jei stojant į klubą reikėtų jiems knygą atsiųsti - tai manau sutikčiau. :)

 • Silas

  Bet tai nereiškia, kad knygą gausi, ten kažkur buvo parašyta, kad ne visi užsiregistravę gaus knygas. Bet tai vistiek, kaip jau rašė, gėris :)

 • T.

  Geris :)