Cookie Consent by TermsFeed

baidarės III

trečia diena

rytas prasidėjo aštuntą. prie westuko palapinės priėjusi moteriškė rėkė "labas rytas!". pakartojo. kai atsiliepė, sako: "gal turite rūkyti?". pasirodo grybautoja kažkokia ėjo pro šalį ir rūkyti užsimanė. kaip vėliau westukas sakė: "jei būtų palaukusi kol atsikelsime, tai būčiau davęs, o dabar pasakiau, kad neturiu". būtų lyg ir nieko, bet ta gnyda mūsų purškiklį nuo uodų pasiėmė. kėlėmės apie 9. atsikėlę kentėjome. uodų buvo tikrai daug. rytas buvo nuostabus: švietė saulė, danguje nė vieno debesėlio. greit papusryčiavome, susipakavome ir išplaukėme apie 11:30. visi išsirengėme ir deginome baltus kūnus. plaukėme apie 10 km be kliūčių. priplaukėme liūlinės tiltą. sumanėme sustoti ir nusipirkti ledų. išlipome, papietavome. pradėjo lyti. greit su westukų nubėgome iki parduotuvės. nupirkome ledų. grįžtant lietus pylė kaip iš kibiro. parbėgę palindome po tiltu ir ten prasėdėjome virš valandos. lietus vis lijo. bendrai nutarėm kelionės nebetęsti ir važiuoti namo ne antradienį, kaip buvo planuota, bet pirmadienį. paskambinome, kad mus pasiimtų. sakė, kad kaip tik išvažinėja kitur ir grįžtant mus paims. tai truėjo trukti apie pusantros valandos. per tą laiką westuko mergaitė sėdėjo baidarėje, o mes ant akmenų po tiltu. ji sako: "o dvi baidarės atplaukia". tos dvi sustojo išlipo visi greit ir po tiltu. mergaitė sako: "o dar trys baidarės atplaukia". jos prie pirmųjų, greit išlipa ir po tiltu. mergaitė: "o dar šimtas baidarių". ir tikrai dar krūva baidarių (gal kokios 8). Po to dar kelios, dar... taip jų priplaukė lygiai 16. visi tilpo išlipti siaurame kranto ruože, visi šlapi. buvo labai juokinga, kai viena bel;ipdama paslydo ir panėrė. ne dėl to, kad nepasisekė, bet labai jau ilgai sėdėjome krante ir tokios progos pasijuoti negalėjome praleisti. taigi,baigėsi lietus, išnešėm viską ant kranto ir atvažiavo mūsų pasiimti. palikome westuką su mergaite išrinkinėti baidarių, o patys nuvažiavome mašinų. tokia ta mūsų kelionė. buvo tikrai super gerai. svarbiausia, kad nesušlapome visiškai. :)

Palikite komentarą